fbpx

Book Launch! Cora – Gaisgeach nan Gràineag!

Saturday 26 - Saturday 26 February, 2022

**Tachartas beò/****Live Event**
Cora – Gaisgeach nan Gràineag! Tha Cora air ais san eilean, aig taigh Granaidh-aiseig, an t-àite as fheàrr leatha san t-saoghal. Tha gràineag bhochd feumach air cuideachadh, ach dè ’s urrainn do Chora a dhèanamh dhi? Le òrain, spòrs agus beagan taice bho Phaella, dè dh’fhaodadh a dhòl ceàrr? Dealbh-chluich Gàidhlig, le pupaidean ‘son clann aois 4-7 (15 mion.) Bùth-obrach an dèidh làimh (30 mion.) Bidh leabhar Cora – Gaisgeach nan Gràineag ri cheannach cuideachd. Bha a’ chlann air am beò-ghlacadh leis na pupaidean agus an stòiridh – sgoinneil!’- Pàrant le clann ann am P1 & P3 ~~~~~

Cora – Hedgehog Hero! Cora is back on the island, at Granny Ferry’s house, her favourite place in the world. A poor hedgehog needs help but what can Cora do? With songs, fun and a little help from Paella, granny’s cat, what could go wrong? Gaelic puppet show for 4-7 year olds (15 mins). Workshop – also in Gaelic – afterwards (30 mins). The Gaelic book Cora – Gaisgeach nan Gràineag will be available to buy. “The children were transfixed by the puppets and the story – fantastic!” – A parent with children in P1 & P3.
**£6 for all aged 12 months+, £20 for family ticket (2 children, 2 adults) discount will be applied at checkout**

Related Tags

Dates & Times

Paisley Central Library
High Street, Paisley, PA1 2BB
View map

Sat 26 Feb 10:00

£6.00

Sat 26 Feb 11:00

£6.00

Sat 26 Feb 12:00

£6.00

Related Events