fbpx

Farpais Cogadh nan Còmhlan / Battle of the Bands

Monday 16 - Tuesday 17 October, 2023

Farpais Ullachaidh Cogadh nan Còmhlan / Battle of the Bands Heats

Diluain 16 Dàmhair / Monday 16 October
7pm

Ionad-èisteachd, Ionad a’ Chaigeann / Auditorium, The Wynd Centre
£5

Book tickets NOW

Farpais a tha a’ taisbeanadh an tàlant ùr ann an saoghal na Gàidhlig agus ceòl traidiseanta.

A competition showcasing the emerging talent on the Gaelic and traditional music scene.

Farpais Crìochnachaidh Cogadh nan Còmhlan / Battle of the Bands Final

Dimàirt 17 Dàmhair / Tuesday 17 October 
7pm

Ionad-èisteachd, Ionad a’ Chaigeann / Auditorium, The Wynd Centre

Book tickets NOW

Gheibh an còmhlan a bhuannaicheas cothrom clàraidh còmhla ri Stiùidio JJ Recordings, Pàislig. 

The winning band will receive a prize of studio time with JJ Recordings Studio, Paisley.

Check out the full programme