fbpx

Cupannan Camanachd a’ Mhòid & Cupa Ball-coise a’ Mhòid / Mòd Shinty Cups & Mòd Football Cup

Saturday 14 October, 2023

Cupannan Camanachd a’ Mhòid / Mòd Shinty Cups

Disathairne 14 Dàmhair / Saturday 14 October 
King George V Pitches, Renfrew

Farpais Camanachd Phàislig Rìoghail – Iomain Òigridh a’ Mhòid / The Paisley Royal Tournament – Youth Shinty Mòd Competition

10.30am

A’ cuimhneachadh air sgioba iomain Phàislig, Camanachd Phàislig Rìoghail le farpais do dh’òigridh Mheadhan na h-Alba airson Cupa Iomain Òigridh a’ Mhòid.

Inspired by the legacy of Paisley’s former shinty team, Paisley Royal Shinty Club, youngsters from across the Central Belt will compete for the Mòd Shinty Youth Cup. 

Women’s Shinty Mòd Cup
Geall-dùbhlain LearnGaelic / LearnGaelic Trophy

12pm 

Bidh sgioba Gàidhlig na h-Alba a’ cluich an aghaidh sgioba taghte bho chluicheadairean Ghlaschu ann an gèam taisbeanaidh dusan gach taobh.

Alba, the Scottish Gaelic international select will play against a Glasgow select in a showcase 12 a-side match.

 

Men’s Shinty Mòd Cup
Geall-dùbhlain na h-Aghaidh Mhòire / Aviemore Trophy

2pm

Glasgow University mark 20 years since they last won a major trophy with a cup final against a new, yet old club, Strachur – Dunoon, who came together in 2021 to preserve the playing of shinty in their communities. Read more about the history of the Mòd cup

Bidh Oilthigh Ghlaschu a’ comharrachadh fichead bliadhna on turas mu dheireadh a thog iad duais mhòr le cuairt dheireannach an aghaidh club ùr ach seann, Srath Chura – Dùn Omhain, a thàinig còmhla ann an 2021 airson an gèam a ghlèidheadh sna sgìrean aca. Leugh tuilleadh mu eachdraidh na Cupa a’ Mhòid.

Cupa Ball-coise a’ Mhòid / Mòd Football Cup

3pm

Le taic bho OneRen Active Schools agus Comann na Camanachd. Inntrigeadh an-asgaidh – fàilte air tabhartasan. 

With support from OneRen Active Schools and the Camanachd Association. Entry is free – donations are welcomed. 

Check out the full programme