fbpx

Writing in Gaelic with Shelagh Campbell

Friday 26 April, 2024

Ever wondered what it’s like to write in Gaelic? We’re delighted to welcome Glasgow-based writer Shelagh Campbell to the festival to chat about her new novel, Far na Slighe, published just last month, in a bilingual event suitable for both Gaelic and English speakers. In the first half of the event, Shelagh will read from the book and chat about her experience of writing in Gaelic with the Director of the Gaelic Books Council, Alison Lang. In the second half of the event, Shelagh will lead a gentle creative writing workshop for those who want to take part and give writing in Gaelic a try for themselves– no prior writing experience is necessary.
A bheil ùidh agad ann an sgrìobhadh anns a’ Ghàidhlig? Tha sinn air ar dòigh fàilte a chur air Shelagh Chaimbeul, sgrìobhadair à Glaschu, a bhios a’ bruidhinn aig an fhèis mun nobhail ùir aice, Far na Slighe, a chaidh fhoillseachadh sa Mhàrt. Bidh an tachartas seo dà-chànanach agus freagarrach don a h-uile duine. Anns a’ chiad leth den tachartas, bidh Shelagh a’ leughadh bhon nobhail agus a’ bruidhinn mu dheidhinn sgrìobhadh sa Ghàidhlig ann an còmhradh le Alison Lang, Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean. Anns an dàrna leth, bidh Shelagh a’ stiùireadh bùth-obrach aotrom, neo-fhoirmeil ann an sgrìobhadh chruthachail dhaibhsan a tha airson feuchainn ri sgrìobhadh sa Ghàidhlig. Chan eil eòlas sam bith air sgrìobhadh deatamach.

Related Tags

Dates & Times

Paisley Town Hall
Abbey Close, Paisley, PA1 1JF
View map

Fri 26 Apr 11:00

Related Events